Beer Pong regler

Generelle regler

Disse reglene er utformet med tre formål i tankene:

Rettferdighet for alle spillere
Effektivitet i å kjøre et maksimalt antall spill samtidig
Minimering av mulige konflikter mellom deltakerne
Utstyr

Beer pong bord (BEERPONGSHOP.NO ORGINALE BORD 240cmX60cmX70CM)
Beer pong baller - 40 mm 3-stjerners
«Red & Blue solo cups»
Beer pong rack(ekstrautstyr)
Spill-oppsett

10 kopper per lag.
Koppene skal være sentrert bak på hver side av bordet.
Koppene skal være i en trekantform, pyramide.


Koppene må ikke være tiltet eller lente seg mot de omkringliggende kopper.
Det kan eventuelt brukes ekstrautstyr som beer pong rack for å ha koppene i.


Innholdet i koppene

Det skal være likt innhold i alle koppene.
1 liter drikke(vann, øl, osv.) skal være fordelt på alle koppene. 100ml pr kopp.
Innholdet i koppene skal ikke overstige 5% alkohol. Blir man tatt med over 5% blir man utvist på stedet umiddelbart.
Man kan ikke ta mindre i en kopp hvis det er mer prosent av alkohol, se «Innholdet i koppene» 3’.
Man kan selv velge hvis man vil ha alkoholfri drikke, vann, øl(under 5%, cider under 5%, eller andre alkoholinnholdige drikker, men skal være under 5%). Velger man en annen drikke enn vann, øl, cider eller annen form for alkoholfri drikke, skal dommeren gjøre en avgjørelse.
Dommeren skal se på hva slags drikke som blir fylt oppi koppene. Hvis dommeren er uenig, kan laget velge å gi seg i Beer Pong, eller fylle på en annen form for drikke.
Dommeren har siste ord, og velger hva som er lov av drikke og ikke. Følger ikke spilleren dommerens ord, kan man bli utvist.
Alt som er oppe i koppene, skal være drikkbart, og skal ikke være farlig.


Spillets gang

Etter oppsettet av koppene er i orden, koppene er fylt opp med drikke(100ml pr kopp) så skal en dommer gå over for å bekrefte dette før spillet settes i gang.
Hvis det ene laget har flere spillere enn det andre laget, starter det laget med færrest spillere med ballen den første runden.
Er det like mange på lagene, kan dette avgjøres med myntkast.
Ballgrabbing

Ballen skal IKKE være i kontakt med noen før;
Den ruller på bordet
Den har rullet av bordet
Den er utenfor rekkevidde
Ballen kan tas i mot, hvis skuddet går over koppene og ut av bordets rekkevidde.
Ballen har lov til å sprette i bordet, en eller flere ganger før den treffer en kopp. Man har IKKE lov til å ta ballen når den spretter.
Rører noen ballen før Ballgrabbing 1’, 2’ eller 3’ trer i kraft, blir det straff for laget – det blir også omkast.
Reformasjonen

Kopper må reformeres på 6, 3 og 1 kopp resterende i henhold til diagrammet nedenfor:
racks

Når det er en kopp igjen skal koppen alltid bli trukket bakerst, i senter av bordet.
Hvis en av koppene blir forstyrret, og mister sin posisjon ved;
Vind
Uhell
Kroppskontakt
Ballskudd
Diverse
Så skal dette rettes opp i. Henvis til dommer, og han vil gjøre en konklusjon.

Kopper skal fjernes så snart de blir truffet. Hvis et lag skyter mens motstanderlaget reformerer eller er i prosessen med å fjerne en kopp fra bordet, og ballen går i koppen, vil skuddet telle som en glipp. Det blir ikke omkast, og ballen går til motstanderen.


"Mirakler"

Hvis et skudd lander på toppen av koppene, vil det skuddet telle som en glipp.


Plassering og skyting

En spiller kan ikke plassere en hånd, fot, ben, penis, osv. på bordet for å få ekstra rekkevidde og eller innflytelse.
Man skal ikke bruke noen andre kroppsdeler enn armen/hånden til å skyte med.
Man skal ikke lene seg over bordet.
Hele kroppen skal være bak bordet.
Hvis man skyter mens man er nær bordet eller noen kroppsdeler er over bordet, telles dette som en glipp og ballen går til motstanderen.
Man har lov til å treffe i bordet før det treffer i koppene.
Hvis man treffer en kopp, og den velter, kan det både anses som et treff og bom. Dette avhenger om den treffer på toppen av koppen, eller på siden. Gjøres det med vilje og styrke å skyte direkte mot koppen, anses det som bom. Treffer man på toppen og koppen velter, anses det som et treff.


Distrahering

Distrahering er tillatt med følgende begrensninger (med forbehold om straff)Spillere kan ikke distrahere med kroppen sin, klær eller andre gjenstander rundt koppene eller oppe på bordet mens det andre laget skyter. For å unngå å krenke denne regelen, bare stå tilbake noen få meter fra kopper.
Spillere kan ikke blåse eller på annen måte forsettlig skape en luftstrøm rundt koppene i spillet eller ballen.
Spillere kan ikke nærme motstanderlaget medlemmene på en usportslig måte. Generelt bør spillerne aldri være på andre siden av bordet til motstanderen (plukke opp en ball er et unntak).
Spillere og tilskuere kan ikke visuelt blokkere kopper fra motstanderens spillere. Dette omfatter bruk av belysnings mekanismer for å forstyrre synet.
Både spillerne og tilskuerne skal ikke skrike eller distrahere på en måte at h*n som skyter blir veldig ukonsentrert eller skvetter.
Hvis en tilskuer distraherer, kan det ved avhengig av distraheringsnivå, bli omkast.
Distraksjoner bør ikke bryte noen lokale, statlige eller føderale lover.
Hvis h*n som skyter blir distrahert, men likevel treffer koppen, tas dette som et treff.

Hvis h*n som skyter blir distrahert, og bommer på koppen, blir det omkast.

Dommeren har siste ord når det gjelder distrahering.Uoppmerksom

Hvis man skyter, men ballen gleppes ut av hendene og treffer sin egen kopp, så vil dette ikke telle. Motstanderen får ballen.
Skal man være uheldig å velte sin egen kopp, så må man fjerne den.
I tilfelle at en spiller som ikke har besittelse av ballen kommer i kontakt med ballen og som et resultat at ballen går en av sine egne kopper, blir dette tatt som et skudd, og koppen må fjernes.


Straff

Straff er det samme som at man mister en kopp.
Det er ikke noe grense på hvor mange straffer man kan få.
Når man får en straff, er det motstanderen sin tur med ballen.
Tidsbegrensning

Generelt, forventes det å ta sine skudd innenfor en rimelig tid, og i samsvar med god sportsånd. Vanligvis er ingen spesifikk tidsfrist på et skudd.
Imidlertid kan en tidsgrense oppstå når det er nødvendig å begrense mengden av tid hver spiller har til å ta et skudd. I disse tilfellene, en dommer som kan innføre en "skudd klokke '.
Når skudd klokken har blitt pålagt, vil dommeren gi hver spiller 30 sekunder å skyte. Denne 30 sekunders periode vil starte når dommeren anser at spilleren er klar til å skyte (dvs. spilleren har gjenvunnet ballen, og det er ingenting som hindrer ham fra skyting). Når skudd klokken har blitt pålagt, må det bli ilagt likt for alle spillere for resten av spillet. Dommeren vil kunngjøre oppstart av de 30 sekundene, og deretter gi en advarsel når det er 10 sekunder igjen. Hvis 30 sekunders periode utløper, vil man miste skuddet.
Fraværende spillere

I tilfelle at en spiller er midlertidig fraværende, kan ingen erstatning gjøres. Spillet fortsetter uten den savnede spiller.
I tilfelle at en spiller blir tvunget til å forlate åstedet av eieren av lokalet/stedet, kan resten av spillet fortsette, men uten spilleren. Hvis alle spillerne må forlate stedet, anses det som et tap, og motstanderen vinner.


Oppførsel

Alle spillerne skal ha respekt for andre spillere, dommere, og idretten av Beer Pong. Uakseptabel atferd vil resultere i;
Man må forlate spillet
Man må forlate stedet
Uakseptabel atferd omfatter, men er ikke begrenset til, slåss, misbruk av dommere, urimelig å kaste baller på motstandere, misbruk av andre spillere, misbruk av øl (dreven søl), etc.
Utvisning

Hvis en spiller blir utvist, kan han forstått stå å se på spillet som en tilskuer. Hvis h*n fortsatt lager bråk, eller ubehag, kan h*n bli utvist fra stedet.
Blir et lag utvist, vil det si som et tap, og motstanderen vinner/går videre.
Juks er ikke tillatt, hvis motstanderen føler det andre laget jukser, skal man si ifra til en dommer. Juksing vil føre til utvisning av hele laget.
Dommeren

Dommeren anses som det som har det siste ordet.
Hvis spilleren ikke velger å høre på dommeren, kan det gis ekstra straff, må forlate stedet eller blir kastet ut av spillet.
Dommeren har rett til å legge til regler, til enhver tid for å tilfredsstille Beer Pong.
Ved uklarhet i regler, skal dommer ha siste ord og vurdering.

 

Hvis reglene printes, utnyttes, blir brukt, skal alt av rettigheter godkjennes av Beer Pong Shop Norge.